Stabil start

Bliv en bedre udgave af dig selv!

Stabil Start afholder forløb af ca. 6 måneders varighed for 12-15 deltagere af gangen.

Fælles for deltagerne i Stabil Start er, at de er mødre af såvel etnisk dansk som anden etnisk baggrund med børn i dagtilbudsalderen, at de er ledige og herudover har øvrige problemstillinger, som de behøver hjælp til at håndtere.

Stabil Start giver deltagerne redskaber til at afsøge og anvende egne ressourcer sådan, at de kan blive i stand til at vende en svær hverdag til en mere stabil tilværelse og dermed blive mere motiverede for at påbegynde uddannelse eller job. Deltagerne indgår i virksomhedspraktik som led i forløbene.

Omdrejningspunktet for aktiviteter i forløbene er at deltagerne får indsigt i og redskaber til at planlægge dagligdagens struktur. Derfor arbejdes der målrettet med emner som min forældrerolle, sundhed, kost og motion, økonomi og budgetlægning, afklaring om uddannelse og job, jobsøgning og kendskab til uddannelsesområdet.

Der veksles mellem oplæg i plenum med inddragelse af forskellige tværfaglige samarbejdspartnere, individuelle samtaler og opfølgning, inddragelse af barnets dagtilbud, samvær med mor og barn og professionelle samarbejdspartnere samt praktikbesøg. Deltagernes efterfølgende mulighed for at varetage en almindelig aktivering og på sigt komme ud på arbejdsmarkedet eller i gang med et uddannelsesforløb er derfor større end tidligere, idet deltageren lærer at navigerer som aktør med eget overblik over sin hverdag.

Stabil Start er organisatorisk placeret under Børn og Unge og har undervisningslokaler og kontor i Nordbycentret i Langes Gård 12. Aktiveringsenheden har samarbejdsflader med hele dagtilbudsområdet, Jobcentret, uddannelsesområdet og forskellige kommunale og private arbejdspladser. 

Stabil Start dokumenterer løbende deltagernes målopnåelse og har et systematisk dokumentationsredskab. Aktuelt arbejder enheden med at koble dette redskab med Jobcentrets effektmålingsredskaber.