Projekt Sikker start i Dagtilbud

Projektperiode 2012-2015

"Sikker Start i Dagtilbud - ernæring, sprogudvikling og samarbejde i den tidlige indsats overfor nydanske småbørn i udsatte familier".

Projektets formål

Vi samarbejder med familierne omkring at give dem redskaber og metoder til at støtte deres børns trivsel, sundhed og læring. Det gør vi gennem vejledning, inddragelse og samvær og samtale.

  • Vi kvalificerer og koordinerer de professionelles samarbejde omkring familierne ved at fremme tidlig opsporing og den forebyggende indsats.
  • Vi indsamler viden om, hvem de udsatte familier er og hvor børnene bor ud fra ønsket om at få reel viden om, hvordan vi kan målrette vores samarbejde.

Hvem er vi?

Udvalgte sundhedsplejersker, udvalgte sprogpædagoger, udvalgte dagplejepædagoger og dagplejere samt udvalgte vuggestuer i Slagelse Kommune. Hvem er familierne?: Socialt udsatte familier med hovedvægt på samarbejde med udsatte nydanske familier.

Siden er sidst opdateret 1. april 2020