Projekt Forældre samarbejde

Projekt Forældresamarbejde i Børnehuset Nord/Nordlundens Idrætshus!

Projektet forløb over 2 år og blev finansieret via midler fra Familieministeriet. Det løb fra oktober 2007 til slut december 2009. Målet var at optimere forældresamarbejdet i Børnehuset Nord (nu Nordlundens Idrætshus), som frem til marts 2021 var en del af Nordbycentret.

Børnehuset Nords/Nordlundens Idrætshus familier kommer primært fra området Ringparken og er kendetegnet ved at have mange forskellige nationaliteter og kulturer. For at have et godt og udbytterigt forældresamarbejde er gensidig forståelse og anerkendelse vigtige parametre for samarbejde om børnene, hvorfor det præcis var disse elementer, som vi satte os for at arbejde med.

Indhold og metode

Projektmedarbejder Sara Katz havde sin daglige gang i Børnehuset gennem hele forløbet og indsamlede og formidlede viden til personalet og huset til gavn for forældresamarbejdet. Gennem interviews med personale og forældre og i samarbejde med forældreprojektets styregruppe, blev personalets behov for videreuddannelse og indsatser i forhold til forældregruppen udarbejdet. Dialogredskaber, kulturforståelse og kollegial sparring  var efterspurgt. Derfor valgte vi at arbejde med metoder som "Signs of Safety" og blive gode til at bruge kollegial sparring, som fundament for den gode samtale. Herudover arbejdede vi fremadrettet mod selv at kunne praktisere og videreformidle det lærte til kommende kolleger.

Vores bidragydere undervejs i processen var bl.a. familieterapeut ved Kemplerinstituttet Kurt Rasmussen, som bistod med afgrænsning og forståelse af anerkendelsesbegrebet i forhold til børnene, kollegaerne og forældrene. Herudover har vi samarbejdet med lektor Søren Smidt omkring udviklingen af praksisfortællinger som redskab til at skabe god og anerkendende dialog med forældre.

Udgangspunktet var, at vores fælleshed omkring at ville det bedste for barnet, var dét, som vi skulle bygge videre på.

Siden er sidst opdateret 2. maj 2022