Om os

Nordbycentret

Nordbycentret åbnede i 2006 og består af den integrerede institution ’Børnehuset Nord’, aktiveringsenheden ’Stabil Start’, Slagelse Kommunes flersprogspædagoger og modtagelsespædagoger på flygtningeområdet, tovholderfunktionen for Venskabsfamilieordningen "Familie til Familie" samt kommunal kontakt for Bydelsmødre i Slagelse.

Nordbycentrets formål er at opbygge og udvikle en struktureret og helhedsorienteret pædagogisk indsats på tværs af centrets mange tiltag og sikre koblingen til dagtilbuds- og integrationsområdet.

Nordbycentret er vidensopsøgende og videreformidlende og bidrager til at videregive erfaring, viden og inspiration til kommunens øvrige dagtilbud og områder i forhold til f.eks. flersprogspædagogik, integration og interkulturelt forældresamarbejde.

Derfor har centret koordinerende funktioner: Blandt andet om dagtilbuddenes modtagelse af flygtningefamilier og forestår derfor en netværksgruppe med løbende møder om området og deltagelse i opstart af flygtningebørn ved to funktionsmæssigt ændrede stillinger hos flersprogspædagogerne som modtagelsespædagoger.

Nordbycentret gør i høj grad brug af brugerinddragelse - både i forhold til at samarbejde med frivillige og i forhold til at udvikle centrets aktiviteter med udgangspunkt i brugernes behov.

Herudover indgår centret i samarbejde med forskningsinstitutioner, professionshøjskoler og i tværkommunale arbejdsgrupper i hele landet.