Om os

Nordbycentret

Nordbycentret åbnede i 2006 og består af , aktiveringsenheden ’Stabil Start’, Slagelse Kommunes flersprogspædagoger og modtagelsespædagoger på flygtningeområdet, tovholderfunktionen for Venskabsfamilieordningen "Familie til Familie".

Nordbycentrets formål er at opbygge og udvikle en struktureret og helhedsorienteret pædagogisk indsats på tværs af centrets mange tiltag og sikre koblingen til dagtilbuds- og integrationsområdet.

Nordbycentret er vidensopsøgende og videreformidlende og bidrager til at videregive erfaring, viden og inspiration til kommunens øvrige dagtilbud og områder i forhold til f.eks. flersprogspædagogik, integration og interkulturelt forældresamarbejde.

Derfor har centret koordinerende funktioner: Blandt andet om dagtilbuddenes modtagelse af flygtningefamilier og forestår derfor en netværksgruppe med løbende møder om området og deltagelse i opstart af flygtningebørn ved to funktionsmæssigt ændrede stillinger hos flersprogspædagogerne som modtagelsespædagoger.

Nordbycentret gør i høj grad brug af brugerinddragelse - både i forhold til at samarbejde med frivillige og i forhold til at udvikle centrets aktiviteter med udgangspunkt i brugernes behov.

Herudover indgår centret i samarbejde med forskningsinstitutioner, professionshøjskoler og i tværkommunale arbejdsgrupper i hele landet.