Om os

Om os
 • Om os

  Nordbycentret

  Nordbycentret åbnede i 2006 og består af aktiveringsenheden ’Stabil Start’, Slagelse Kommunes flersprogspædagoger og modtagelsespædagoger på flygtningeområdet.

  Nordbycentrets formål er at opbygge og udvikle en struktureret og helhedsorienteret pædagogisk indsats på tværs af centrets mange tiltag og sikre koblingen til dagtilbuds- og integrationsområdet.

  Nordbycentret udfører myndighedsopgaver på dagtilbudsområdet og varetager sprovurdering af børn udenfor dagtilbud samt obligatoriske dagtilbud. Herudover er centret vidensopsøgende og videreformidlende og bidrager til at videregive erfaring, viden og inspiration til kommunens øvrige dagtilbud og områder i forhold til f.eks. flersprogspædagogik, integration og interkulturelt forældresamarbejde.

  Derfor har centret koordinerende funktioner: Blandt andet om dagtilbuddenes modtagelse af flygtningefamilier og forestår derfor en netværksgruppe med løbende møder om området og deltagelse i opstart af flygtningebørn ved to funktionsmæssigt ændrede stillinger hos flersprogspædagogerne som modtagelsespædagoger. Herudover projektledelse i forhold til uddannelse- og kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. 

  Nordbycentret gør i høj grad brug af brugerinddragelse - både i forhold til at samarbejde med frivillige og i forhold til at udvikle centrets aktiviteter med udgangspunkt i brugernes behov.

  Herudover indgår centret i samarbejde med forskningsinstitutioner, professionshøjskoler og i tværkommunale arbejdsgrupper i hele landet. 

 • Telefonnumre

  Kontor

  • Centerleder Maria Ringsmose tlf. 20 45 56 10
  • Centersekretær Linda Breiner tlf. 30 78 58 20

  Flersprogspædagoger

  • Koordinator Heidi Clausen tlf. 51 18 25 89
  • TR Ece Ceylan tlf. 23 31 45 52
  • Kathrine Christensen tlf. 24 96 50 11
  • Fatma Koca tlf. 24 94 68 02
  • Lene Holst Rasmussen tlf. 23 82 69 14

  Modtagelsespædagoger

  • Maha Yassine tlf. 20 11 97 12
  • Pædagogmedhjælper Nataliya Kovtunenko
   tlf. 20 58 53 18

  Øvrige medarbejdere

  • Pædagogmedhjælper Sofie Slente
   tlf. 91 17 10 71 

  Stabil Start

  • Specialist Connie Jensen tlf. 30 78 58 21  
  • Socialpædagog Gitte Valentine Lillie
   tlf. 30 78 58 22
 • Personale

  Kontor

  • Centerleder Maria Ringsmose
  • Centersekretær Linda Breiner

  Stabil Start

  • Specialist Connie Jensen
  • Socialpædagog Gitte Valentine Lillie

  Flersprogpædagoger

  • Koordinator for flersprogspædagoger Heidi Clausen
  • Flersprogspædagog Lene Holst Rasmussen
  • Flersprogspædagog Ece Ceylan
  • Flersprogspædagog Fatma Koca
  • Flersprogspædagog Kathrine Christensen

  Modtagelsespædagoger for flygtningefamilier

  • Modtagelsespædagog Maha Yassine
  • Pædagogmedhjælper Nataliya Kovtunenko

  Øvrige medarbejdere

  • Pædagogmedhjælper Sofie Slente