Markarbejdere

Ringparken

Markarbejdergruppen Ringparken består af ca. 20-25 medarbejdere, der arbejder i og omkring Ringparken.

Gruppen repræsenterer et bredt udsnit af kommunale medarbejdere og beboerrådgivere.

Gruppen beskæftiger sig med områdets muligheder og udfordringer, tiltag og koordinering af indsatser, videndeling og planlægning. Der afholdes møder ca. én gang i kvartalet, hvor der arbejdes med særskilte temaer fra gang til gang. Markarbejdergruppen er ikke et besluttende forum, idet der arbejdes inden for de respektive jobfunktioners krav og rammer.

Organisatorisk er Nordbycentret tovholder på mødeindkaldelser, Jobcentret er referent og Oasen stiller lokaler til rådighed.

Siden er sidst opdateret 27. januar 2023