Hvad har Legeteket?

Slagelse Legetek har et stort udvalg af forskellige materialer. Du vil få mulighed for at prøve materialerne sammen med barnet og sprogpædagogen, inden du låner det med hjem.

Materialerne kan styrke barnets udvikling gennem leg. Der er mulighed for at styrke kroppens fysiske funktioner, såsom sanser, balance, hukommelse, fin- og grovmotorik. Du skal bruge Legeteket, når dit barn har brug for en særlig indsats. Du kan her se nogle af de forskellige materialer, der kan lånes på Legeteket.

 

Oversigt over hvad vi har af materialer inden for de forskellige emner
 • Eventyr

  Børn skal inden skolestart kende en del eventyr, så de kan deltage i en samtale og være bekendt med de mest brugte danske eventyr.

  F.eks. Klodshans der bor sammen med sine dygtige brødre, og alle tror det er en af dem, der vinder prinsessen. Men det gør brødrene ikke. Det er Klodshans, så selv om du ikke er den klogeste, så kan du godt vinde til sidst.

  Et eventyr skal fortælles mange gange, idet at gentagelser er meget vigtige for sproglig tilegnelse.

 • Farver

  Der er flere forskellige spil om farver.

  Farvespillene er inddelt efter alder. Du kan både låne enkle farvespil, hvor du kan tale med børn om grundfarverne, eller de mere avancerede spil hvor du samtidig taler om nuancerne i farverne.

  En del af spillene har også andre funktioner, så de samtidig styrker finmotorikken, sortering og det at tælle.

 • Finmotorik

  Forskellige materialer der udvikler sanser og specielt finmotorikken

  Finmotorikken kan udvikles samtidig med sproget. En del af materialerne bruges til flere sanser.

  Når du leger med dit barn og taler om det barnet gør, udvikles sproget og motorikken.

 • Grovmotorik

  Grovmotorikken udvikles ved brug af hele kroppen

  Grov motorikken udvikles gennem leg. Her kan der både bruges forskellige materialer fx balancebom, gynger eller snoretop. Naturen er også god til at udvikle motorikken.

  Gå en tur på stranden, gå i sandet, klatre i træer m.m. og tal om det I ser. 

 • Sansedyner og puder

  Kuglesæder
  Kuglesædet giver en god og dynamisk siddestilling. Når man sidder på kuglesædet, vil man bevæge sig ud over kroppens tyngdepunkt. Kroppen vil fornemme dette og give signal til at flytte kroppens vægt for at holde balancen. De posturale muskler stimuleres, så man får impuls til at rette sig op, hvilket øger koncentrationsevnen. Har man meget uro i kroppen, forplanter man meget af den uro ned i puden, da man hele tiden kan bevæge sig.

  Kuglevest
  En kuglevest i et elastisk stof, der sidder tæt ind til kroppen. Vesten er fyldt med tunge plastikkugler, der stimulerer berørings- og muskel-led-sansen. Sanseindtrykkene virker beroligende og giver en fornemmelse af ro og tryghed. Anvendes ved koncentrationsproblemer, angst, psykisk eller fysisk uro, autismespektret, ADHD m.m. 

  Kugledyne
  Kugledynen er syet i kanaler, så kuglerne ligger i lange rækker. Dermed giver dynen en anderledes
  sansestimulering.
  Anvendes bl.a. ved: Søvnproblemer, psykisk eller fysisk uro, autismespektret, ADHD m.m.

  Kædedyne
  Kædedynen er et sansestimulerende hjælpemiddel, der kan anvendes på flere forskellige måder afhængigt af, hvilken effekt man ønsker at opnå. Den kan b.la anvendes til behandling af søvnproblemer, psykisk eller fysisk uro, autismespektret, ADHD m.m.

   

   

 • Ord der sætter spor

  Dialogisk oplæsning involverer børnene aktivt i oplæsningen af billedbøger

  Børnene er aktive medfortællere af bogen, og de voksne støtter børnene gennem åbne spørgsmål.

  Det pædagogiske arbejde med billedbøger og fortællinger, har i særlig grad en positiv indflydelse på børnenes leksikale kompetencer, ordforråd og begrebsudvikling.

  Gennem mødet med bøgerne opbygges et fælles fundament og en fælles viden. Målet er at udvikle børns sproglige, sociale og kulturelle kompetencer, så de ved skolestarten møder med større sproglig, social og kulturel forståelse.

 • Puslespil

  Puslespil til alle aldersgrupper.

  Legeteket har mange forskellige puslespil inden for de forskellige aldre og emner. For eksempel kroppen, naturen, transportmidler og eventyr.

 • Samtalespil

  Til disse spil har barnet brug for en samtalepartner, så barnet både lære turtagning.

  I spillet lærer barnet hele tiden nye ord. Barnet lærer bedre ordene gennem oplevelser. Når vi gør dagligdagsting med barnet, f.eks. når vi går tur, når vi leger, når vi eksperimenterer med ord og ting, når vi får sanserne med indover, så husker barnet bedre det nye ord, og ordet bliver lettere integreret i barnets bevidsthed. Vi benævner ord og uddyber de spørgsmål, som barnet selv stiller. Dermed udvides barnets ordforråd. Vi skal tale med barnet, ikke til barnet. Jo bedre begrebsapparat, jo bedre sprogligt fundament giver vi barnet. Dette vil senere lette barnets læseindlæring.

 • Specialpædagogiske materialer

  Legetøj og materialer til motorisk udvikling og sortering.

  Det viste legetøj er konstrueret efter Montessoris principper og har til formål at udvikle barnets begreber og finmotorik. Ved leg med bl.a. cylinderblokke, klodser og skruer, gøres erfaringer om størrelse, form og relationer, f.eks. stor-lille, høj-lav og tyk og tynd.

 • Sproglig udvikling

  Barnet påvirkes i sin sprogudvikling af de mennesker det omgås. Gennem sproget opnår barnet tryghed og kontakt. Den sproglige stimulering starter derfor allerede hos det spæde barn. Barnet tales med eller synges til ro. Gennem kropskontakt med det spæde barn, forbereder du barnet til sprogudvikling. Når du pusler barnet, synger du for barnet. Vi taler om tæer, fingre, navle osv. Kropsbevidsthed er fundamentalt for barnets helhedsudvikling.

  Vi skal udvide barnets ordforråd og begrebsapparat. Begrebsapparatet er viden om, hvad de enkelte ords betydning er. For eksempel hvad er en familie, hvad betyder hjem, hvor mange dage er der i en uge osv. Dette gøres ved hele tiden at lære barnet nye ord. Barnet lærer ordene bedst gennem oplevelser.

Siden er sidst opdateret 24. maj 2022