Legeteket Slagelse

Legeteket Slagelse
 • Legeteket Slagelse

  Legeteket holder lukket uge 27-32 begge uger incl.

  Hvad er et Legetek?

  Legeteket er en 1 årig prøvehandling finansieret af prøvehandlingsmidler i Nordbycentret under Afdelingen for Dagtilbud i Center for Børn & Unge. Legeteket opstarter i maj 2022 og evalueres i maj 2023.

  Legeteket er et tilbud til børn i udsatte positioner og børn med særlige behov, som har brug for ekstra hjælp og støtte i deres udvikling. Legeteket er en samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende materialer, materialer, som støtter op om barnets kognition og perceptionsevne, materialer, som støtter barnets sociale kompetencer, førskolematerialer samt motoriske- og sansemæssige materialer, digitale redskaber, redskaber til at skabe visuel struktur m.m.

  Legetekets formål:

  - At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer.
  - At styrke samspillet forældre og barn imellem.
  - At støtte op om fagpersoners arbejde med det enkelte barn.

  Målgruppe:

  Børn i udsatte positioner og børn med særlige behov i 0-7 årsalderen samt deres forældre. Fagpersoner, der arbejder med målgruppen.

  Legetekets ydelser omfatter: 

  Konkret og demonstrerende vejledning i hvordan barnet støttes i sin udvikling via lege og dialogskabende samvær. Fx indføring i brugen af dialogiske læsemetoder, understøttende sprogligopmærksomhed og legende bevægelsesfortællinger målrettet barnets alder, sproglige og kognitive forudsætninger.

  Familiernes egne kompetencer til at kunne indgå i udviklingsstøttende samspil med egne børn styrkes ved, at familier får praktisk guidning i at træne egne forudsætninger for turtagning, lyttekompetence, fælles opmærksomhed, at læse bøger med eget barn, opmærksomhed og koncentration og stimulere egen og barnets muligheder for at bruge sit sprog aktivt.

  Rådgivning og vejledning til forældre i valg og brug af pædagogisk legetøj, spil, bøger og andre stimulerende materialer, som understøtter barnets sproglige, sociale, kognitive og fysiske (sanse-, fin- og grovmotoriske) udvikling.

  Rådgivning, vejledning og erfaringsudveksling med fagpersoner vedr. valg og brug af udviklingsstimulerende materialer og metoder.

  Herudover er der mulighed for at etablere kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere ved behov for særlig ekspertise, som ikke allerede er eller kan etableres i forbindelse med barnets dagtilbud.

  Bemanding af Legeteket

  Legeteket varetages af fagpersoner med uddannelse, viden og erfaring indenfor sprogpædagogik og det specialpædagogiske felt.  Der er åbent alle mandage mellem kl. 8,30-11,30, og altid efter aftale. 

  Legeteket følger skolernes ferieplan.

  Der kan laves særlige aftaler om udkørende funktion efter forudgående aftale.  Ved behov kan vi samarbejde med flersprogspædagoger og modtagelsespersonale, der taler engelsk, tysk, norsk, arabisk, tyrkisk, russisk og ukrainsk.

  Kontakt og nærmere info:

  Forældre kan booke tid via mail til: nordbycentret@slagelse.dk.

  Har du særlige sproglige behov, kontakt da enten dit barns dagtilbud eller skriv om dit behov på mail.

  Flersprogspædagog Heidi Clausen, telefon 5118 2589

  Flersprogspædagog Lene Holst Rasmussen, telefon 2382 6914   

  For mere information om Legetekerne i Danmark se mere her: 

 • Hvad har Legeteket?

  Slagelse Legetek har et stort udvalg af forskellige materialer. Du vil få mulighed for at prøve materialerne sammen med barnet og sprogpædagogen, inden du låner det med hjem.

  Materialerne kan styrke barnets udvikling gennem leg. Der er mulighed for at styrke kroppens fysiske funktioner, såsom sanser, balance, hukommelse, fin- og grovmotorik. Du skal bruge Legeteket, når dit barn har brug for en særlig indsats. Du kan her se nogle af de forskellige materialer, der kan lånes på Legeteket.

Siden er sidst opdateret 16. juni 2023