Indsats målrettet flygtningebørn

Velkommen til Slagelse Kommunes dagtilbud

Som nytilkommen flygtningefamilie kender man ikke nødvendigvis dagtilbudsområdet. På denne side har vi lagt informativt materiale, du som nytilkommen børnefamilie kan have glæde af.

Nordbycentret medvirker i koordineringen af barnets opstart i dagtilbud og har ansat to modtagelsespædagoger, som samarbejder med hele dagtilbudsområdet omkring børnenes opstart. De to pædagoger taler arabisk og medvirker til at børnene bliver forstået, deltager i forældresamarbejdet og medvirker til at skabe en god start for samarbejdet mellem barn, familie og dagtilbud. Når et flygtningebarn starter modtager det en lille rygsæk og madkasse samt børnebøger.

I samarbejdet med barnets dagtilbud planlægger vi opstarten således, at barnet møder de samme voksne og børn i starten. Da børnene ikke nødvendigvis ved, hvad en børnehave eller vuggestue er arbejder vi med synlig dagsstruktur via piktogrammer. Her er billeder af indhold og aktiviteter fra hverdagen, så barnet hver dag kan se, hvad der skal ske. Barnet får også nøglekort med billeder, der symboliserer "Jeg skal på toilettet", "Jeg skal vaske hænder", "Jeg skal på legepladsen" mfl., som kan benyttes  af barnet og voksne, indtil børnene selv lære de danske ord. Dagtilbudspersonalet lærer også ordene på barnets førstesprog, så de sammen kan forstå hinanden. Herudover arbejder vi ud fra vores egen model omkring at skabe genkendelighed og struktur for barnet, som er stærkt inspireret af den svenske børnelæge Lars Gustafsons STROF-model.

Her ser du vores forældrefolder på forskellige sprog:

Her ser du et eksempel på STROF-skema til modtagelse af barnet:

Her finder du en publikation om STROFmodellen:

 

Øvrige tilbud i Nordbycentret

I Nordbycentret er der øvrige indsatser, som flygtningefamilier kan have glæde af at deltage i:

1) ”Bydelsmødre i Slagelse Kommune”, der støtter andre kvinder fra deres bydel med at opdage og anvende egne ressourcer. Det styrker kvinderne selv, deres børn og familier. Kontaktperson: Forkvinde: Vivian (Ivy) Cayetano Andersen, Tlf.: 22 44 88 15, Mail:vinajensen@yahoo.com 

2) "Familie-til-familie", der tilbyder dig en venskabsfamilie med jævnaldrende barn/børn. Udover relationen til din egen Venskabsfamilie, bliver du del af et større flerkulturelt netværk og får adgang til månedlige fællesudflugter. Hvis du ønsker netværk og/eller mulighed for at blive bedre til dansk i uformelle rammer, så er venskabsfamilieordningen noget for dig.

Familier kan indstille sig selv og bliver løbende matchet ligesom dagtilbud kan indstille udvalgte familier til deltagelse. For mere viden om Venskabsfamilier kontakt: Tovholder Heidi Mengel-Christensen mail: heimc@slagelse.dk

3) Læs om READ i Århus Kommune, om hvordan I som flersprogede forældre kan støtte barnets sprog.

4) Download folderen "Welcome to Slagelse municipality daycare ", oversat til fire sprog Arabisk Kurmanji Engelsk Tyrkisk 

Pædagogisk fagpersonale kan også få hjælp til at støtte den gode modtagelse af flygtningefamilien. Blandt andet på hjemmesiden traume.dk eller ved at tilmelde dig det faglige netværk "modtagelse af flygtninge i dagtilbud".

Kontakt Heidi Mengel, mail: heimc@slagelse.dk, for yderligere info.

Dansk Røde Kors har udgivet tre pjecer omhandlende børns reaktioner på krig og flugt til henholdsvis praktikere og forældre. Du finder disse herunder.

Siden er sidst opdateret 23. maj 2022