Nyttige links

Sprogforum:

Søg "Sprogforum" i Google og klik på: Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik. Her findes en række gode artikler om sprog og sprogtilegnelse.

Hjælp mit barn har lus:

På Hedrins hjemmeside kan du bestille materiale om bekæmpelse af lus.


Klik på dette link og du kommer direkte til hjemmesiden: Hedrin (nyt vindue)