LæseLeg

Leg, læsning, social inklusion og dialog med gentagelsesprincippet og før, under og efter-bearbejdning som bærende elementer.

Hvorfor LæseLeg?

Børn med et lille ordforråd kan have svært ved at fungere i dagtilbuddet, fordi de har svært ved at udtrykke sig med sproget. Det er sværere for børnene at deltage i hverdagens aktiviteter og leg med jævnaldrende ligesom de bruger længere tid på at tilegne sig nye ord.

Når børnene skal starte i skole kan manglen på ord medføre at børnene får svært ved at læse og følge med. På sigt kan det medføre, at børnene har svært ved at tage en ungdomsuddannelse.

LæseLeg er et godt redskab til at styrke den kommunikative kompetence i alle børnegrupper. Flersprogede småbørn, som ikke kender det danske sprog og derfor heller ikke selv taler det, er vores målgruppe. Typisk har en del af børnegruppen ikke kendskab til læsning og bøger. Derfor er det godt at gøre dem tidligt bogvante via sjove aktiviteter sammen med en gruppe legekammerater og voksne, de er tryg ved. Inklusion i det sociale fællesskab er derved også en del af dette arbejde, og børnene bliver bedre til at tale sammen.

Bøgerne er udvalgt så det er børnebøger, der stimulerer børns fantasi og kommunikationsevner frem for bøger, der er instruerende og tenderer sandt/falsk og rigtig/forkert-forståelser. Endvidere er der svære begreber i bøgerne hvilket i særdeleshed er godt i arbejdet med flersprogede småbørns sprogtilegnelse. At få et nuanceret ordforråd og ordforståelse er netop at beherske den sproglige kompleksitet, så ikke alle drikkegenstande er "en kop" men "tudekop", "glas", "krus" osv.

Hvad er LæseLeg?

LæseLeg er et pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi lægger særlig vægt på, at der er tale om Læse-LEG.

Det skal være sjovt at læse bøger, idet det er forudsætningen for, at børn oplever bogen som berigende for deres tilværelse. Ligeledes lægger vi særlig vægt på, at der er sammenhæng mellem bøgernes indhold, dagtilbuddenes læreplaner og pædagogiske aktiviteter, som gør det muligt at sanse og opleve elementer fra bøgerne. Den røde tråd skal være gennemgående og barnets nysgerrighed og spor følges.

Redskabet er udviklet af i et samarbejde mellem Mary Fonden, Den Obelske Familiefond og professor Dorthe Bleses, professor Stig Broström, professor Kristine Jensen de López og sprogvejleder Jette Løntoft og er inspireret af forskeren C. J. Whitehearsts dialogiske læsning som metode.

Hvordan bruger vi LæseLeg?

Flersprogspædagogerne bruger LæseLeg i arbejdet med de flersprogede småbørn. Dagtilbuddene kontakter flersprogspædagogernes koordinator to gange om året, hvorefter der laves en rulleplan for samarbejdet omkring børnene. Forældrene spiller en vigtig rolle: Derfor arbejder vi med fokusord, som forældre får med hjem. Vi laver særlige mødeskemaer for børnene, så forældre kan se, hvornår og hvordan der læses hvilke bøger. Hvis familierne vil låne bogen, kan de måske være heldige at låne en af dagtilbuddet og ellers så kan de lånes på bibliotekerne.

Vi anbefaler, at der læses mindst 20 børnebøger om året i hver læsegruppe. Antallet af bøger og formen på gruppernes arbejde aftales i samarbejde mellem flersprogspædagoger og dagtilbud.

  • De voksne planlægger hvilken bog, der skal bruges og hvilke aktiviteter, der skal understøtte bogens indhold. Der vælges fokusord og quiz og forældre inddrages.
  • 1. gennemlæsning: Forfatter og illustrator nævnes og bogen læses uden for mange afbrydelser. Børnene skal altså lytte og høre fortællingen til ende. Herefter tales der om bogen.
  • 2. gennemlæsning: Bogen læses igen med indlevelse, afbrydelser og samtale. Børnene svarer på spørgsmål stillet af den voksne, der tales om særlige ord "elv", "moræne" osv. Børnene skal nemlig ikke have dansk "light" men mødes af udfordrende ord og begreber.
  • 3. gennemlæsning: Børnene inddrages endnu mere og genfortæller bogen, taler om hvad de har lært, hvad de synes er sjovt, dumt osv.
  • I ugen efter arbejdes der med aktiviteter målrettet bogens indhold. Der tegnes, dramatiseres, laves rollelege, synges, bygges, laves video, klippes og hoppes ud fra bøgernes indhold og temaer.

Evidens

Følgeforskningen viser, at LæseLeg virker. De børn, der har deltaget i LæseLegs-programmet, har udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end børnene i kontrolgruppen, der har fået læst bøgerne op på sædvanligvis. Endvidere viser det sig, at jo flere LæseLegsforløb børnene indgår i, desto større udbytte får de. Dette uanset børnenes sproglige baggrund. Endvidere kræver arbejdet med børnenes talesprog ligeledes flere på hinanden følgende forløb.