Årshjul

Flersprogspædagogerne indarbejder løbende forskellige temaer i samarbejde med dagtilbuddene, så der er sammenhæng med den pædagogiske læreplan. Derfor har der været særlige temaer, som har dannet baggrund for årshjulene. Nedenstående finder du derfor kun det aktuelle årshjul:

  • I 2011-13 var det særligt Slagelse Kommunes Agenda 21-strategi, som dannede baggrund for arbejdet, hvor vi indførte Naturugen i uge 21. Fra start blev ugen en stor succes og har været en fast bestanddel af arbejdet lige siden. Formålet er at demonstrere via før, under og efterbearbejdning med personale og børn, hvordan sprogtilegnelse i og om naturen finder sted.
  • I 2013-15 har det særligt været flersprogspædagogernes tilegnelse af vejledningskompetencer, MaryFondens LæseLegs-materiale og evaluering af læring, som har været i højsædet. Derfor har flersprogspædagogerne arbejdet målrettet med dels voksenpædagogik i bevægelsen fra at være en daglig hjælp i det praktiske arbejde med børnene  til at være en sparringspartner i forbindelse med dagtilbuddets sprogpædagogik. Dels at arbejde væk fra evaluering af aktiviteter til evaluering af børns læring med LæseLeg som omdrejningspunkt.
  • I 2015-16 arbejdes særligt med etablering af god modtagelsespraksis for børn og familier med flygtningebaggrund. Samarbejdet med dagtilbudsområdet og med oprettelse af netværksgrupper blomstrer. Herudover arbejder vi med at få konsolideret en ny måde at tilvejebringe indsatser i dagtilbuddene på ud fra teamorganisering og fokuserede sprogindsatser.
  • I 2016-17 arbejder vi med at få kvalificeret de sproglige handleplaner således, at de er konkrete og mulige at evaluere på efterfølgende. Endvidere har vi et særligt fokusområde, som omhandler vejledning til forældre og pædagogisk personale om valg af sprog på barnets vegne.