Flersprogspædagoger

I Slagelse Kommune er der ansat flersprogspædagoger til at varetage supplerende sprogstimulering af kommunens flersprogede børn efter Dagtilbudslovens § 11.
Flersprogspædagogerne samarbejder med dagtilbuddene om udvalgte flersprogede småbørns sprogtilegnelse. Fordi et barn er flersproget har det ikke nødvendigvis behov for en fokuseret sproglig indsats.
 
Flersprogspædagogerne har fast base i Nordbycentret og er uddannet pædagoger med efteruddannelse indenfor vejledning og med indsigt i tværkulturelt og flersprogpædagogisk arbejde.
Flersprogspædagogerne varetager tre typer af fokuserede indsatser i de forskellige dagtilbud på 3-6 årsområdet:
  • LæseLegs-forløb i børnegrupper i samarbejde med det pædagogiske personale.
  • Individunderstøttede indsatser for udvalgte børn i samarbejde med forældre og dagtilbudspersonale.
  • Bredere vejledningsforløb for dagtilbud omkring dagtilbuddets muligheder for at tilvejebringe en fokuseret flersprogspædagogik indsats.
Vores mål er at understøtte dagtilbuddenes arbejde således, at børnene lærer dansk sprog på et så højt niveau, at de sprogligt kan følge med øvrige børn i forbindelse med skolestart.
Vi har høje forventninger til kommunens flersprogede småbørn, og vi har respekt for deres modersmål, som er det fundament som tilegnelsen af dansk bygger på.
 
Flersprogethed er ikke årsag til en senere sprogudvikling, og det er derfor centralt at sondre mellem simultant og sekventielt flersprogede småbørn i de indsatser, som vi sammen med dagtilbudsområdet tilvejebringer. Derfor anbefaler vi altid forældre, at de taler på det/de sprog, som de selv taler nuanceret på. For børn der ikke har et veludviklet modersmål vil vi kunne lave fælles indsatser og strategier for, hvordan vi sammen kan understøtte barnets sprogudvikling på begge sprog, men der arbejdes ikke med modersmålsundervisning.
Siden er sidst opdateret 31. marts 2021