Familie til familie

Mentorordning

Med Familie til Familie, en venskabsfamilieordning der tog fart i 2011, nedbrydes fordomme og forståelse og livslange venskaber opbygges.

I 2013 blev ordningen til en indsats. Den er i dag åben for børnefamilier fra hele Slagelse Kommune. Den omhandler hvordan nytilflyttere og familier i udsatte boligområder kan få sparring, netværk og hjælp til at indgå i det danske samfund, særligt målrettet forældre med børn i dagtilbud og skole. Vi arbejder med legeaftaler mellem børnene og opbygning af familienetværk, der især kan sikre kulturel og social integration for de deltagende familier. Derfor matches familierne med hinanden således, at familiers bopæl og børns aldre matcher hinanden.

Målgruppe – vi søger to typer af småbørnsfamilier:

  • Familier, der ønsker nyt netværk og/eller ønsker at træne det danske sprog i uformelle rammer. Det være flygtninge- og indvandrerbaggrund eller familier som på anden vis er nytilflyttere i Slagelse Kommune
  • Familier, der har boet i Slagelse Kommune længe, som ønsker at dele ud af deres lokalkendskab og møde en familie med anden etnisk baggrund end deres egen.

Der er løbende optag af nye venskabsfamilier. Det eneste krav til deltagelse er, at familien har minimum et barn i dagtilbudsalderen. 

Siden er sidst opdateret 23. maj 2022